درود رفقا

در اين ستون سعی ما بر آن است هرآنچه را که در فرايند انقلاب دانستن و مهیابودن آنها بايسته است را از همديگر ياد بگيريم و از تجارب يکديگر استفاده کنيم.

 

 

شناسايى محيط زيست

ما بايد براى رد گم کردن و فرار در زمان خطر٬ راهها و کوچه هاى محل سکونت، ملاقات و مخفيگاهاى خود را قبلا کاملا شناسايى کرده داشته باشيم۰ ما بايد قبلا بدانيم کدام خيابان اصلى٬ فرعى و يا بن بست است، کدام کوچه و خيابان دوربين دارد و یا به هم وصل میشوند و يا اينکه حزب اخيز است۰

 

 

 

 

ساختمان نيمه کاره لطفا کمک کنيد تا با هم اين ساختمان را تکميل کنيم۰ تجارب خود را براى ما بفرستيد۰

 

ناتمام

ادامه دارد